AAUP

ARQUITECTES ASSOCIATS URBANISME & PAISATGE

AAUP

AAUP SLP és una societat d'arquitectes creada a partir de l'estudi Jordi Romero & Associats, (arquitecte 1975), i dedicada essencialment al planejament urbanístic, el paisatge i l'espai públic. AAUP es basa en dues premises fonamentals: la implicació personal dels socis arquitectes en la totalitat dels plans i projectes que realitza l'estudi, i la presència d'un equip multidisciplinari de col.laboradors, estable i molt qualificat en les diferents especialitats professionals, que garanteixen la qualitat dels treballs i el compliment rigorós dels encàrrecs, tot considerant sempre l'arquitectura i el planejament com un producte cultural sense compromisos.