AAUP

ARQUITECTES ASSOCIATS URBANISME & PAISATGE

Aprovació definitiva del POUM d'Avià

23/09/2010

La Comissió d'urbanisme Comarques Centrals va aprovar, el passat dia 21 de setembre, el POUM del municipi d'Avià (Berguedà), que havíem començat a redactar a finals de l'any 2007. Aquesta aprovació s'afegeix a les que han obtingut, els darrers mesos, el Pla d'ordenació plurimunicipal de La Cerdanya (12 municipis) i el de Sant Bartomeu del Grau, així com el Pla Director de les Àrees Residencials Estratègiques de l'Alt Penedès i Garraf.