AAUP

ARQUITECTES ASSOCIATS URBANISME & PAISATGE

Adjudicataris, col.laborant amb Greccat SL i l'estudi James Corner Field Operations de Nova York, dels treballs per a la Proposta d'ordenació preliminar de la plana deltaica de Viladecans

27/10/2010

La Mancomunitat de municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha adjudicat a Greccat SL (amb AAUP Jordi Romero i associats SLP com equip col.laborador) la redacció de l'anàlisi general de l'àmbit territorial, així com una proposta d'ordenació preliminar de la modificació puntual del Pla General Metropolità, a l'àmbit de la plana deltaica de Viladecans. El projecte es realitza conjuntament amb l'estudi James Corner Field Operations (JCFO) de Nova York.