AAUP

ARQUITECTES ASSOCIATS URBANISME & PAISATGE

La Comissió d'Urbanisme aprova l'entrada en vigor del Pla d'ordenació urbanística plurimunicipal de la Cerdanya

12/11/2010

La Comissió d’Urbanisme de Catalunya (CUC) ha informat favorablement del text refós del Pla d’ordenació urbanística supramunicipal (POUPM) de la Cerdanya, que abasta 12 municipis de la comarca. Ara, s’ordena la publicació al DOGC i, a partir d’aquest moment, serà vigent. El Pla, elaborat pel Consell Comarcal de la Cerdanya, construeix una política de gestió urbanística per a aquests nuclis, anant més enllà de la simple reserva de sòl. Així, fixa criteris per tal de millorar l’estructuració de nuclis urbans, protegir el patrimoni, crear espais centrals de relació, vetllar per la diversificació tipològica i dels usos i mantenir les estructures tradicionals del paisatge ceretà (de la nota de premsa del DPTOP).