AAUP

ARQUITECTES ASSOCIATS URBANISME & PAISATGE

Aprovat definitivament el Projecte de reparcel.lació del Sector 21 de Sant Andreu de la Barca

04/11/2011

El dia 4 d'octubre l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca va aprovar definitivament aquest projecte, redactat per AAUP amb la col.laboració del Bufet Anglarill. Lapublicació al BOP és del dia 31 d'octubre de 2011.