AAUP

ARQUITECTES ASSOCIATS URBANISME & PAISATGE

Bbbbbbbbbbbbbb_copia

Ordenació del sector de les Cases Barates del Bon Pastor (Ajuntament de Barcelona)

2001-2003

Encàrrec: Ajuntament de Barcelona. Sectur d'Urbanisme Guanyador del concurs obert d'idees Modificació del PGM aprovada definitivament el 2003