AAUP

ARQUITECTES ASSOCIATS URBANISME & PAISATGE

Pl_nol-c

Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) d'Olvan (Berguedà).

2009-2013

Aprovat inicialment el 25 d'abril de 2012