AAUP

ARQUITECTES ASSOCIATS URBANISME & PAISATGE

Poum_avi_10

Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) d'Avià (Berguedà). Aprovació definitiva: 21 de setembre de 2010. Aprovació Text refós: 26 de gener de 2011

2008

Aprovat definitivament per la Comissió d'urbanisme de la Catalunya central el dia 21 de setembre de 2010. Aprovació del Text refós per la CUCC el dia 26 de gener de 2011.