AAUP

ARQUITECTES ASSOCIATS URBANISME & PAISATGE

Alp-la_molina_m085_large_

Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) d'Alp (Cerdanya)

2007-2010

Aprovat definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Girona el 22/12/2010.