AAUP

ARQUITECTES ASSOCIATS URBANISME & PAISATGE

Pdu_alt_pened_s_i_garraf_1

Pla Director urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques de l'Alt Penedès i el Garraf (Institut Català del Sòl. 2008). Aprovat definitivament el 18 de juny de 2010

2008

Encàrrec: Institut Català del Sòl Aprovat inicialment per acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en data 25 de setembre, publicat al DOGC núm. 5238, de 17 d'octubre de 2008. Aprovat provisionalment el dia 13 de maig de 2010. Aprovat definitivament per la CUC el 18 de juny de 2010.