AAUP

ARQUITECTES ASSOCIATS URBANISME & PAISATGE

Are_sitges_2

Documents de planejament derivat i projecte d'urbanització de l'àrea residencial estratègica PP1 la Plana, del municipi de Sitges (Garraf)

2008

Encàrrec: Incasol i PTOP. Maig de 2008

Col.laboradors: TACER TECNICS SL, Maurici Anglarill. Coordinador AAUP: Andreu Marfull.