AAUP

ARQUITECTES ASSOCIATS URBANISME & PAISATGE

04f01

Pla Parcial del Sector Can Serra de Manresa

2005-2010

Encàrrec: Immobiliària MS-MT SL Col.laboració: Enginyeria Greccat, SL.