AAUP

ARQUITECTES ASSOCIATS URBANISME & PAISATGE

POUM de Llívia (Cerdanya)

2012-2013

Pla d'ordenació urbanística municipal de Llívia. Encàrrec: Ajuntament de Llívia.