AAUP

ARQUITECTES ASSOCIATS URBANISME & PAISATGE

POUM de Bellver (Cerdanya)

2012-2013

Pla d'ordenació urbanística municipal de Bellver (Cerdanya). Encàrrec. Ajuntament de Bellver.

Aprovació de l'avantprojecte: 31 d'agost de 2012