AAUP

ARQUITECTES ASSOCIATS URBANISME & PAISATGE

POUM d'Isòvol (Cerdanya)

2012-2013

Pla d'ordenació urbanística municipal d'Isòvol. Encàrrec: Ajuntament d'Isòvol.

Aprovació avantprojecte: 20/7/2012