AAUP

ARQUITECTES ASSOCIATS URBANISME & PAISATGE

Pla especial de Catàleg de masies i cases rurals de Montcada i Reixac

2014-2015

El treball contempla la catalogació d'aproximadament 35 edificacions en sòl no urbanitzable, la majoria dins del Parc Natural de la Serralada de Marina. El Pla especial identifica les masies, cases rurals susceptibles de reconstrucció o rehabilitació, i altres edificacions que compleixen les característiques de l'article 47 de la LUC, establint-ne les condicions reguladores d'edificació i d'ús.